Meni

Zveza kulturnih društev Piran


ZKD Piran je bila ustanovljena leta 1997 kot naslednica Kulturno umetniškega društva Karol Pahor Piran, ki je uspešno delovalo od leta 1975. Je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki povezuje ljubiteljska kulturna društva zaradi uresničevanja skupnih interesov. S svojim delovanjem pokriva vsa področja ljubiteljske kulturne dejavnosti: vokalno in instrumentalno, mažoretno in twirling, folklorno, gledališko in lutkovno, plesno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno in multimedijsko dejavnost. Osnovni namen Zveze kulturnih društev Piran je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Osnovni namen uresničuje med drugim z zagotavljanjem pogojev za delovanje, usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, zastopanjem interesov kulturnih društev v javnosti, nudenjem pomoči pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev, obveščanjem javnosti o svojem delovanju, nudenjem pomoči pri administrativnih in finančnih delih, izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov, organiziranjem in izvajanjem kulturnih prireditev, organiziranjem izobraževalnih oblik, nudenjem strokovne pomoči ter svetovanjem članom, informiranjem, s sofinanciranjem dejavnosti včlanjenih društev Od leta 1999 tesno sodeluje z Območno izpostavo JSKD Piran s katero soorganizira celoten program območnih, regijskih in državnih prireditev in izobraževanja ter obsežen del občinskega programa oz. projektov lokalnega pomena. Zveza kulturnih društev Piran ima od leta 2003 status društva v javnem interesu, ki ji ga je podelilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V letu 2000 je prejela najvišje občinsko priznanje ZLATI GRB OBČINE PIRAN, leta 2006 jubilejno listino Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, leta 2015 je ob 40. Obletnici delovanja prejela Plaketo občine Piran.


Projekti

Društva
Kulturno društvo Pihalni orkester Piran
Associzione culturale L‛orchestra di fiati di Pirano
Folklorno društvo VAL Piran
Associazione folkloristica VAL Pirano
Likovno društvo SOLINAR
Societa' artistica SOLINAR
Plesni klub Swank
Club di ballo Swank
Plesni studio Impress
Studio di danza Impress
Kulturno društvo Baletna skupina Metulj
Associazione culturale gruppo danza Metulj
Twirling in mažoretni klub Lucija
Twirling e majorettes club Lucia"
Foto klub Portorož
Foto club Portorose
Gledališko društvo Cuker teater Portorož
Associazione teatrale Cuker teater Portorose
Komorni moški pevski zbor Karol Pahor
Coro maschile Karol Pahor
Kulturno društvo Sloga Sveti Peter
Kulturno društvo Lutka
Associazione culturale Lutka
Hrvaško društvo »Istra« Piran
Associazione Croata »L'Istra« Pirano
Društvo likovnih ustvarjalcev Vrtnica
Associazione degli autori di arti figurative Vrtnica
Društvo PORTOROŠKI ZBOR
Soceità PORTOROŠKI ZBOR
MePZ Sveta Lucija